Zonering: wat is het en hoe werkt het?

Adequate beveiliging van evenementen kan niet zonder zonering. Vrijwel ieder evenement maakt dan ook gebruik van een vorm van zonering, maar meestal zonder het bewust te zien als onderdeel van de (toegangs)beveiliging. Dat terwijl zonering een zeer effectieve beveiligingsmaatregel is. Maar wat is het dan precies en hoe werkt het? We vertellen je het in dit artikel. 

Zonering

Bij zonering wordt de evenementenlocatie door middel van fysieke barrières opgesplitst in zones, ook wel compartimenten genoemd. Door aan deze zones een autorisatie te verbinden, kan per zone worden bepaald wie toegang heeft en wie niet. Daarnaast kan de zonering worden aangewend om per zone het benodigde beveiligingsniveau vast te stellen.

Zones

De meest voorkomende zones bij evenementen zijn:

  • Openbaar
  • Voor publiek toegankelijk
  • Alleen voor (aangewezen) personeel
  • Beveiligde zone
Parkeerplaats Decibel

Openbaar

Een evenement kan in zijn geheel openbaar toegankelijk zijn, zoals het geval is bij festiviteiten in een binnenstad of bij een wieleroptocht. Maar ook als dat niet het geval is, bestaan er vrijwel altijd openbare delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parkeerplaatsen en het gebied voor de entree van een evenement. Deze delen zijn voor iedereen bereikbaar.

Bezoekers festival

Voor publiek toegankelijk

Voor publiek toegankelijk betekent in dit geval dat het gebied alleen toegankelijk is voor de bezoekers van het evenement, al dan niet gereguleerd door kaartverkoop. Dit deel van het evenement valt te onderscheiden van het openbaar toegankelijke gebied, bijvoorbeeld door een toegangscontrole om toe te treden binnen hekkenlijnen of buitenmuren.

Crew

Alleen voor (aangewezen) personeel

Bij zones die alleen voor personeel toegankelijk zijn, kan het gaan om zones die voor al het personeel toegankelijk zijn, zoals de crewcatering, maar ook om zones die alleen voor bepaalde personeelsleden toegankelijk zijn, zoals bepaalde werkruimten of een dienstendorp (de plek waar publieke en private veiligheidsdiensten bijeenkomen).

Voor beperkt publiek toegankelijk

Het is ook mogelijk dat delen van het evenement alleen voor bepaalde bezoekers toegankelijk zijn, bijvoorbeeld een apart vak vooraan bij het podium (ook wel golden circle of pit genoemd), VIP-area’s of mindervalide platforms. In dat geval ontstaat er een extra zone: voor beperkt publiek toegankelijk.

Beveiligde zones

Bij veel evenementen zijn er tot slot zones met een verhoogd risico of een groter te beveiligen belang, zoals artiestenkleedkamers of de opslag van munten. Dit noemen we beveiligde zones.

Hoe het werkt

Het idee achter zonering is eenvoudig: je schermt delen van de evenementenlocatie af van ongewenste gebruikers. Op die manier bepaal je wie de zone kan betreden (en wie niet). Aan zonering zijn dan ook altijd toegangsverlenende maatregelen verbonden. Op die manier wordt aan geautoriseerde gebruikers toegang verleend en worden ongewenste personen geweigerd. De benodigde autorisatie en daarmee samenhangende toegangsverlening is afhankelijk van wat er plaatsvindt in de zone. Daarom moet het gebruik, de autorisatie en de toegangsverlening in een zo vroeg mogelijk stadium in het ontwerp van de evenementenlocatie op elkaar afgestemd worden.

Het is verstandig om daarbij ook het benodigde beveiligingsniveau van de zones vast te stellen. Daarbij kan een basisniveau en twee tot drie hogere beveiligingsniveaus gehanteerd worden. Het is verstandig om de zones met het hoogste beveiligingsniveau te plaatsen binnen andere zones. Als iemand de toegangscontrole heeft omzeild, heeft deze geen volledige toegang tot alle locaties binnen deze buitenschil van het evenement. Dit stelt ook in staat tot schilbeveiliging.

Met schilbeveiliging liggen zones binnen elkaar. Iedere toegangsbeveiliging zorgt ervoor dat een steeds kleinere groep van gewenste gebruikers toegang krijgt. Daardoor worden indringers in een zo vroeg mogelijk stadium gedetecteerd, waarna interventie kan plaatsvinden. En dat terwijl opeenvolgende schillen (de toegangsbeveiliging van de zones) de indringer tegenhouden. Het ligt dan ook voor de hand om een ‘beveiligde zone’ binnen een zone te plaatsen die alleen voor personeel toegankelijk is.

De praktijk

De praktijk vraagt om meer dan het definiëren en begrenzen van zones. Het doel van zonering is om het gewenste gedrag van gebruikers van de zone te sturen en kwaadwillenden geen excuus te geven om er te dwalen. Daarvoor zijn - naast toegangscontrole in de vorm van security checkpoints met een adequate detectie van oneigenlijk gebruik - ook duidelijk afspraken voor personeel en heldere signing (verboden toegang borden) nodig. Als een kwaadwillende persoon zich niets aantrekt van maatregelen zal dat opvallen en kan interventie ingezet worden.

Bij evenementen vindt autorisatie veelal plaats in de vorm van het verstrekken van polsbandjes. De toegangsverlening- en controle kan plaatsvinden door beveiligers. Bij de inzet van personeel moet rekening worden gehouden met de effecten van (lage) werkdruk. De toegangscontrole en – verlening kan ook via een toegangsapplicatie plaatsvinden. De identificatie van de gebruiker vindt dan plaats via een code op of chip in het polsbandje. In de toegangsapplicatie kan worden vastgelegd wie waar en wanneer toegangsrechten heeft. Het gebruik van het polsbandje kan geregistreerd worden waardoor een grotere traceerbaarheid ontstaat. Dit verkleint de kans op dwalen door personen die wel geautoriseerd zijn, maar op dat moment niets te zoeken hebben in de zone.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om toegangscontrole te automatiseren? Bekijk dan onze pagina over sensing & systemen.