Wat doen spotters en hoe kunnen ze ondersteund worden met technologie?

Het liefst zien we beveiligers ingrijpen vóórdat er iets gebeurt. Maar incidenten verstoren en voorkomen is allesbehalve eenvoudig en kan zeker niet altijd. Proactief beveiligen is bovendien niet iets wat beveiligers even naast andere werkzaamheden kunnen doen. Serieus inzetten op het op tijd herkennen van afwijkend gedrag van mensen en daarmee bijdragen aan de veiligheid van bijvoorbeeld personen en evenementen vraagt om de inzet van spotters.  

De effectiviteit van spotten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de competenties van de spotters.

Spotters zijn simpel gesteld specialistische waarnemers. Zij volgden de spottersopleiding van de Politieacademie. Daarmee kunnen zij criminaliteit en ongewenste gebeurtenissen in het vizier krijgen nog voordat er zich iets heeft voltrokken. Spotters kijken naar het gedrag van mensen ten opzichte van de context waarin zij zich bevinden. Wanneer ze zogenoemde indicatoren (normafwijkingen) waarnemen, passen ze speciale gesprekstechnieken toe. ‘Bent u ergens naar op zoek?’ is een doodnormale vraag aan wie onschuldig om zich heen kijkt, maar zal de nodige spanning veroorzaken bij een zakkenroller op zoek naar een prooi. Spotters kunnen in een gesprek ‘prikkelen’ om afwijkend gedrag zichtbaarder te maken. 

Spotters wachten nadrukkelijk niet tot een incident zich voltrekt, maar laten potentieel kwaadwillenden juist vroegtijdig weten dat zij in de kijker lopen om ongewenste gebeurtenissen ‘stuk te maken’.

Gedrag en context

De effectiviteit van spotten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de competenties van de spotters. Lukraak mensen aanspreken en ‘prikkelen’ is weinig effectief, zeker in grote groepen mensen, en botst al gauw met voorkeuren op het gebied van gastvrijheid. Afgaan op uiterlijke kenmerken kan al gauw neigen naar discriminatoir profileren. Daarom moet een spotter weten hoe hij of zij zuiver naar gedrag kan kijken en dit gedrag beoordeeld kan worden in de context.

Een voorbeeld

Wie naar de entree van een evenement loopt, toont het gedrag dat past bij iemand die van A naar B wil. Wie het niet kan vinden, zoekt naar borden. Een sterk afwijkend wandelpatroon en regelmatig om zich heen kijken is in die context afwijkend gedrag. Heel anders is dat bij de uitstroom van een evenement, waar weliswaar de meeste mensen van A naar B wandelen, maar toch ook veel mensen zoeken naar vrienden en bekenden in de buurt en het vaker voorkomt dat iemand nog even een stukje terugloopt. De combinatie van gedrag en context maakt indicatoren sterk.

gg

Spotters en proactief beveiligen

Spotters kunnen een belangrijke rol innemen in proactief beveiligen, maar tegelijk omvat proactief beveiligen veel meer. Denk bijvoorbeeld aan andere maatregelen die bijdragen aan vroegtijdige detectie, zoals Sensing. Vooral de combinatie van spotters en andere maatregelen kan zorgen voor een optimaal situationeel bewustzijn en anticipatie.

De kracht van technologie

Spotters kunnen veel bereiken in het voorkomen van criminaliteit en ongewenste gebeurtenissen, maar menselijke ogen hebben ook beperkingen. We kunnen niet al te ver kijken (zeker niet in een menigte) en al helemaal niet in het donker. Technologie kan de spotters daarbij helpen. Door spotters in een overzichtspositie te plaatsen en uit te rusten met geavanceerde observatie instrumenten, zogenaamde ISR-technology, kunnen spotters een groter gebied waarnemen, verder kijken en zelfs in het donker zien. De waarnemende spotter kan vervolgens andere spotters aansturen om gesprekstechnieken toe te passen of te prikkelen.

Wil je meer weten over de inzet van spotters of ISR-technologie of deze laten toepassen op jouw evenement?

Klik dan op de button hieronder.